No sio
Niedziela, 2024-05-19, 6:55 PM
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Czy "klikasz" w "nowym sio"?
Suma odpowiedzi: 121
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
 
    Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli      Dotacja celowa na podręczniki        Ochrona danych osobowych @ RODO   

"Nowy SIO" 2013-2016 ("sukces"), "Nowszy SIO" 2016-2017 ("sukces"), "Najnowszy SIO" 2017(?)-(?) (?)

  • 25.04.2017 - Zmiana ustawy o SIO - Na tle zmienianych przepisów spisano odpowiednie zmiany wprowadzane ustawą o zmianie ustawy o SIO, Krzysztof Sługocki, (PDF)
  • 09.04.2017 - Nadchodzi „najnowszy sio” - istnienie i funkcjonowanie 2016-2018, Krzysztof Sługocki, (przygotowano na podstawie analogicznego opracowania z 29.12.2016; PDF)
  • 28.01.2017 - Szczegółowa informacja o wynikach kontroli NIK - wzbogacona o stanowisko MEN do tej informacji oraz opinię NIK do stanowiska MEN, NIK, (PDF)
  • 22.11.2015 - Uwaga na „nowy sio” - krytyczne wobec istnienia i funkcjonowania opracowanie, Krzysztof Sługocki, (przygotowano na podstawie analogicznego opracowania z 18.03.2015; PDF)

facebook.com/JestemPrzeciwNowemuSIO - zostań także aktywnym przeciwnikiem istnienia i funkcjonowania "nowego sio" w odniesieniu do bezrefleksyjnego, niefrasobliwego i nieodpowiedzialnego gromadzenia zdumiewająco ogromnych zasobów danych osobowych poprzez ułomną aplikację...


 

Kolejny, tradycyjnie doskonały w swej prostocie „komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej”

„Uprzejmie…” – ciekawość, czy samo użycie tego słowa sprawia, że rzecz staje się uprzejma i to ta właśnie rzecz? – „…przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości…” – ciekawość, z jakiegoż to przepisu prawa wywodzony jest tu ów obowiązek sprawozdawczości? Chyba jest to jakiś ukryty przepis prawa, bo się go tu jakoś nie wskazuje. – „…w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 663 | Dodał: art30a | Data: 2018-03-08 | Komentarze (0)

Otrzymuję powtarzające się pytania – dlaczego ostatnio już nie komentuję, jak dawniej, istnienia i funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w zakresie nowego „nowego SIO” w szczególności). Nie znajduję już wystarczającego uzasadnienia na rzecz komentowania – staje się to coraz bardziej pozbawione oczekiwanej skuteczności. Rzecz i tak się toczy tak, jak się toczyła – „…dwutorowo…”. Żadne działania z perspektywy kogoś takiego jak ja już tu niczego nie zmienią i niczego nowego nie wniosą. Uważam, że obecnie jest to już czas wnoszenia do właściwych podmiotów indywidualnych spraw o naruszanie prawa ochrony danych osobowych (a może skuteczniej o naruszanie dóbr osobistych) – w perspektywie RODO od maja 2018 roku rzecz b ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 552 | Dodał: art30a | Data: 2017-12-16 | Komentarze (0)

Nowy „nowy SIO” nie tylko pozostaje w stanie rozkładu w jakim pozostawał, ale stan ten po przyjęciu przez Sejm rządowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest przedłużany. Istotą i najbardziej charakterystycznym znakiem przedłużania jest art. 147 przyjętej ustawy: „Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Bez konieczności po raz kolejny wnikania tu w naturę tego przepisu… - rzecz sprowadza się do tego, że o finansowaniu zadań oświatowych w dalszym ciągu będą decydować dane gromadzone w „starym SIO”, czego charakterystycznym znakiem w konsekwencji wyżej wskazane ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 688 | Dodał: art30a | Data: 2017-10-28 | Komentarze (0)

Porządek obrad 50 posiedzenia Sejmu RP w dniu 25 października: porządek dzienny może być uzupełniony o Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (dalej będę używał zwrotu „Komisji”) o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837). Dostępne są już także wszystkie dokumenty z prac Komisji po „I czytaniu”  oraz (koniecznie przeczytać należy) ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych. Szczególniejszej uwadze pole ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 684 | Dodał: art30a | Data: 2017-10-23 | Komentarze (0)

W zgodności z Instrukcją techniczną „Szkoła – Nauczyciel – dane identyfikacyjne - rejestracja”: „Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł NAUCZYCIELE kliknąć przycisk DODAJ NAUCZYCIELA , który znajduje się w górnej części listy nauczycieli. W formularzu oznaczone pola, są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL. Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu. Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku ZAPISZ, w ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 820 | Dodał: art30a | Data: 2017-10-12 | Komentarze (0)

W zgodności z Instrukcją techniczną „Szkoła – Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia”

„W Module UCZNIOWIE pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.”

Na podstawie którego przepisu prawa jest „wprowadzany profil ucznia”? Jeżeli nie ma takiego przepisu prawa to namawianie do (instruowanie; wywieranie presji poprzez tworzenie oficjalnych i zobowiązujących instrukcji) tworzenia („wprowadzania”) profilu ucznia jest paskudnym mijaniem si ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1028 | Dodał: art30a | Data: 2017-10-08 | Komentarze (0)

Kilka dni temu otrzymałem dość wymowną, wartą zacytowania wiadomość. Chyba nawet troszkę mi się oberwało. Nie we wszystkich kwestiach poczuwam się być właściwym adresatem formułowanych pytań i wątpliwości. W odniesieniu do niektórych aspektów chyba nawet poczułem się jakby współwinnym (razem z CIE i MEN?) tego, że z nowym „nowym SIO” jest tak, jak jest.

W wymianie informacji uzyskałem zgodę na opublikowanie przysłanej do mnie wiadomości; nie uzyskałem zgody na identyfikowanie autorki przysłanej do mnie wiadomości; mogę jedynie posługiwać się imieniem – Maria… Pani Maria napisała do mnie:

... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 941 | Dodał: art30a | Data: 2017-10-03 | Komentarze (0)

W komunikacie MEN kierowanym do zobowiązanych z końcem maja, podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej napisano w szczególności, że „Dnia 20 września 2017 r. zostanie uruchomiony moduł Nauczyciel”. Pomijam to, że i w ustawach dotyczących SIO, i przepisach wykonawczych, nie ma nawet wzmianki o „uruchamianiu modułów” i nie warto już tego faktu komentować  – zauważam jedynie, że 20 września to chyba właśnie minął.

W art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o SIO (Dz. U. 2017.949) ustanowiono: „W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 19 wrześn ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 575 | Dodał: art30a | Data: 2017-09-22 | Komentarze (0)

W ostatnim komunikacie Zespołu SIO „Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej” stwierdza się między innymi o „zablokowaniu możliwości złożenia nowego wniosku o dostęp do SIO przez osobę, która posiada już aktywne upoważnienie do tej samej placówki”.

W art. 71 ust. 1 ustawy o SIO stanowi się: „W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych dostępowych”.

Ze wszystkich przepisów zawartych w zmienionej ustawie o ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 582 | Dodał: art30a | Data: 2017-09-19 | Komentarze (0)

„Stary SIO” do 01 marca 2019 roku! Tak – nie do marca roku 2018 – …do roku 2019! I to nie jest żaden dowcip.

12 września opublikowano zmieniony projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (). Obecny etap prac legislacyjnych: „Rada Ministrów”. Kolejnym etapem to już będzie skierowanie projektu do Sejmu.

W art. 83 projektuje się: „W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1015 | Dodał: art30a | Data: 2017-09-13 | Komentarze (0)

1 2 3 4 5 6 »

W „nowym sio” są gromadzone dane osobowe

System informacji oświatowej w obecnym stanie funkcjonuje z mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[1], która weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Do tego czasu funkcjonował system informacji oświatowej oparty o ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej[2], której znaczna część przepisów stała się częścią składową ustawy z 2011 r. Czyli słowa „system informacji oświatowej” mają dwa różne oblicza – obecnie oficjalnie zwane: „stare SIO” i „nowe SIO”. 12 stycznia 2015 r. ogłoszono Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej[3].

Słowa „system informacji oświatowej” są najczęściej kojarzone z programami (aplikacjami) gromadzenia danych. W obecnym stanie funkcjonowania systemu informacji oświatowej – analogicznie do wskazanego wyżej stanu prawnego - istnieją dwa programy gromadzenia danych (dwie aplikacje). Programy te są kluczowymi elementami istnienia systemu informacji oświatowej. Jeden z nich jest nazywany (podobnie jak napisano wyżej; nawet w oficjalnych komunikatach MEN) „starym SIO”, a drugi – „nowym SIO”. Oczywiście słów „system informacji oświatowej” nie należy kojarzyć li tylko z aplikacjami gromadzenia danych, ale w tym opracowaniu będzie to kojarzenie zdecydowanie dominujące – tak też jest w rzeczywistości. Istnienie systemu informacji oświatowej służy przede wszystkim konieczności gromadzenia danych. Jakich i po co? – …o tym dalej.

Dwa dodatkowe wyjaśnienia nie mają specjalnego znaczenia, ale warto je zauważyć: w oficjalnych komunikatach używa się pisowni „System Informacji Oświatowej” – brak jest wystarczającego uzasadnienia gramatycznego (a i perspektywa prawna jest inna) na pisownię tych słów od dużych liter; z podobnych względów dalej w tym tekście będą używane, co do pisowni, określenia „stary sio” i „nowy sio”. Oczywiście te dwie ostatnie uwagi należy traktować jako jedynie rodzaj zaczepki czynionej w stronę zwrócenia uwagi na zdecydowanie poważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej z akcentem na różne znaczenia określeń „stary sio” a w szczególności „nowy sio”.

Ostatnio w sferze pojmowania istnienia i funkcjonowania systemu informacji oświatowej (tu właśnie z akcentem na znaczenia zwrotu „nowy sio”) dominują dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony jest czyniona dość abstrakcyjna w odniesieniu do prawa (choć mocno wyolbrzymiana „na dole”) presja ze strony MEN i instytucji podległych/zależnych na uprawianie „klikologii” „również” w „nowym sio”. Z drugiej strony zdecydowanie rośnie świadomość tego, że z tym „nowym sio” wyraźnie jest coś nie tak[4] oraz że wypełnienie celów wpisanych w art. 1 ustawy o sio jest realizowane przez kolejne lata poprzez gromadzenie danych w „starym sio” (o czym MEN i CIE[5] dość jasno i dość „zabawnie” komunikują). Rodzi się pytanie zasadnicze: jeżeli istotnie wypełnianie celów istnienia systemu informacji oświatowej osiąga się poprzez gromadzenie danych w „starym sio”, to po co jest używany także „nowy sio”? Jedna z bardziej zrozumiałych odpowiedzi (nie jest to, jak się okaże, jedyna odpowiedź) brzmi: po to, żeby się go nauczyć (w znaczeniu obsługi aplikacji), bo jest mocno skomplikowany w użytkowaniu i ciągle ewoluuje („udostępniane są kolejne funkcjonalności”), a być może od 2017 roku to właśnie ów „nowy sio” będzie decydował w szczególności o finansowaniu zadań oświatowych... i wszystko może być uznawane za Ok., gdyby nie fakt, że (jest to pogląd autora tego tekstu) desperacko rośnie przepaść pomiędzy tym, jak program („nowego sio”) działa, a tym co prawo stanowi – zwłaszcza w odniesieniu do tego, że poprzez ów program „nowego sio” są gromadzone ogromne zasoby danych osobowych, na skalę chyba nie mającą precedensu we współczesnej Europie. I ta „przepaść” zostanie w tym opracowaniu zdefiniowana…

Taką też ideę („przepaści”) proponuję jako wątek przewodni przyjrzenia się w szczegółach owemu „nowemu sio”. Czyli proponuję przeanalizować zagrożenia wynikające z uprawiania „klikologii” w „nowym sio”; jak owych unikać; podkreślić jak ważnym pozostaje korzystanie ze „starego sio”; zdecydowanie wskazać podstawy prawne wymienionych postaw. Przedmiotem tego tekstu nie jest doraźna i irytująca obsługa aplikacji „nowego sio” (a jest to rzecz bardzo problematyczna dla bardzo wielu tysięcy użytkowników), choć oczywiście ważną rzeczą powinno być wskazanie wybranych czynności (z zakresu obsługi) ograniczających potencjalne zagrożenia.

W „nowym sio” nie gromadzi się danych zbiorczych, statystycznych analogicznie do takiego gromadzenia danych w „starym sio” – w „nowym sio” gromadzi się przede wszystkim dane osobowe (zakres danych osobowych i dalej idące tego wytłumaczenia i konsekwencje będą uczynione w kolejnych częściach tego opracowania). Dlatego istotnym jest zadawać w szczególności pytanie: „czy czynić należy tak, jak program działa, czy tak, jak prawo stanowi?”. Tkwi więc w tym pytaniu założenie, że chyba program (aplikacja „nowego sio”) nie działa w sposób oczekiwanie zgodny z prawem – trzeba to pokazać i potem powtórzyć zadane przed chwilą pytanie. Warto chyba także udowadniać poprawność czynionych tu twierdzeń w sposób możliwie najprostszy, czyli poprzez wskazywanie stosownych przepisów prawa.

 

[1] Dz. U. Nr 139, poz. 814

[2] Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273

[3] Dz. U. poz. 45

Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Maj 2024  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwum wpisów
Copyright eGocki.pl Krzysztof Sługocki © 2024
uCoz